nardev

nardev.org

Short and simple blog, images, programming and electronics projects....and anything else i want to write about...Sometimes in English sometimes not...

Micro:bit - Osnove programiranja uz pomoć micro:bit platforme

[Za nastavnike i učenike]

Ovaj materijal nastaje kroz praktičnu nastavu zajedno sa jednom malom grupom od 10-tak osnovaca, uzrast 12-13 godina u ustanovi “Mala Skola” u Varešu.

Posmatrajući navike djece, pokušao sam napraviti dovoljan balans između igre, stvarnog učenja i shvatanja osnova programiranja te za razliku nekih drugih izvora, trudim se da ovaj materijal bude što manjeg obima.

Ono što je posebnost micro:bit platforme jeste da to nije prvenstveno platforma za učenje samog programiranja već platforma za bolje shvatanje “fizičke realnosti” uz primjenu programiranja. A to je bitna razlika jer sa tim na umu, razumljiva je činjenica da su blokovi za programiranje prilično ograničeni i zapravo postaju konfuzni čim naša aplikacija počne da se usložnjava ili ima više parametara sa kojima manipulira.

Manje više svi kursevi programiranja počinju istim temama s tim što sam ja ovdje uzeo u obzir da prosječna djeca u dobi od 10-12 godina nisu u stanju brzo shvatiti sve apstrakcije koje su im inače potrebne, te sam neke od tih segmenata izbjegao ili objasnio na banalniji način.

Potrebno za rad

**Napomena: Takođe, veliku većinu naših primjera je moguće realizovati i bez micro:bit-a, koristeći samo simulirani micro:bit unutar makecode editora.

Sadržaj

 1. micro:bit
  • Glavni dijelovi micro:bit-a, makecode editor, kako se prebacuje kod na micro:bit, koji su osnovni elementi makecode editora.
  • (2 sata)
 2. Tok programa
  • Pojašnjavanje toka programa, kada se kod kontinuirano izvrsava a kada se određena operacija izvrši na neki vanjski poticaj.
  • (2 sata)
 3. Varijable i tipovi podataka
  • Pojašnjavanja razlike u tipu podataka. Primjer i razlika između ispisa teksta, vrijednosti varijable, niza i slikice.
  • (4 sati)
 4. Operacije nad podatcima
  • Dodjeljivanje, poređenje, dijeljenje, djeljenje sa ostatkom, oduzimanje, sabiranje, množenje, apsoluthe vrijednosti itd.
  • (4 sata)
 5. Upravljanje tokom programa IF/FOR/WHILE
  • Blokovi kontrole toka programa, if, for, while petlje.
  • (6 sati)
 6. Funkcije
  • Segmentiranje programa u funkcije, kako i zašto to radimo.
  • (2 sata)
 7. Zasebni dodatci
  • » Nasuimčni broj (Random broj)
  • » Konverzija između tipova broj u tekst i obratno
  • » Apsolutne vrijednosti brojeva
  • » Djeljenje
  • » Očitavanje temperature
  • » Očitavanje akcelerometra
  • » Očitavanje kompasa/magnetnog polja
  • » Očitavanje novoa osvetljenja
  • » Reproduciranje muzike
  • » Igranje sa IO pinovima
  • » Radio komunikacija
  • » Iscrtavanje na display-u prema koordinatama, intenzitet display-a itd.
 8. Zadatci za vježbu
  • » Kompas (Ugao kompasa, IF petlja)
  • » Temperatura u drugoj prostoriji (Komunikacija dva micro:bit-a)
  • » Računanje jednačine (Polinomi)
  • » Obim i površina kvadrata
  • » Obim i površina više različitih geometrijskih oblika (kvadrat, pravougaonik, kocka, kružnica, lopta…)
  • » Igranje sa nizovima
  • » Igranje sa melodijom
 9. Pregled svih blok funkcija za “makecode” editor sa kratkim objašnjenjima

Članci po sedmicama rada


1 November 2017
micro:bit (1. sedmica)
I sell on Tindie micro:bit